11.16 Brystskader

Brystskader deles vanligvis inn i to grupper:

 • Åpne – Hull inn i brysthulen, f.eks. ved stikk eller skudd
 • Lukkede – Alvorlige indre skader på viktige organer

Symptomer på brystskader

 • Smerte
 • Cyanose (er en blåfarging av lepper, hud, slimhinner eller negler)
 • Hoste, blodblandet slim, surkling, pipelyder
 • Rask overfladisk pust, unaturlig brystbevegelse ved pust
 • Hurtig, svak puls

Førstehjelp ved åpne brystskader

 • Frie luftveier
 • Stanse blødninger
 • Gi oksygen
 • Tette skade i brystet
  • Legg på ren kompress
  • Dekk såret luft-tett (vindstoff, plast el.lign.)
  • Plastre godt langs tre av kantene, la nedre kant være uplastret
  • Fest med bandasje rundt brystkassen
  • Hev overkroppen, det letter åndedrettet.
 • Berolige pasienten

Ved bevisstløshet – Sideleie med den skadde siden ned.

Smerter i brystet – ikke skade

 • Angina Pectoris
 • Hjerteinfarkt
 • Smerter i muskulaturen rundt hjertet
 • Hyper – og hypoventilering
 • Lungebetennelse
 • Sure oppstøt