11.17 Fire myter om plutselig hjertestans

1) Plutselig hjertestans rammer bare eldre mennesker!?

2) Vi redder folk tilbake til et varig pleietrengende liv!?

3) Plutselig hjertestans rammer bare svært syke hjerter!?

4) Hvis pasienten overlever, er livsprognosen likevel dårlig!?

1) Feil! Selv om gjennomsnittsalderen er like over 60 år, rammes også mange unge!

2) Feil! Nær 90 % av de som overlever prehospital hjertestans, gjenvinner sin mentale kapasitet og funksjonsevne. 5-10 % av de overlevende blir varig pleietrengende. Dette er prisen vi må betale for dem vi redder tilbake til et normalt liv.

3) Feil! Plutselig hjertestans  kan ses på som et elektrisk ”ulykkestilfelle” i et hjerte som slett ikke behøver å være spesielt  sykt eller skadd.

4) Feil! De som overlever hjertestans og utskrives fra sykehuset, lever statistisk nesten like lenge som andre.