11.18 Hjerteinfarkt og symptomområder

Hjerteinfarkt oppstår når blodtilførselen til en del av hjerte stopper opp slik at denne del av muskelen dør.

Ved 1 times stopp av blodtilførsel, kan hjertemuskelen ha fått en varig skade.

Hjerterytmeforstyrrelse kan oppstå, i forbindelse med et hjerteinfarkt

Hvilke symptomer/smerter ved hjerteinfarkt?

 • Strålende smerter ut i skulderpartiet og/eller armene, magen, halsen, nakken eller ryggen.
 • Klemmende brystsmerter, ofte like bak brystbeinet.
 • Smertene går ikke over selv om en hviler eller bruker nitroglyserin.
 • Noen får lett feber.
 • Enkelte får også tannverklignende plager.
 • Ledsagende symptomer kan ofte være kvalme, oppkast, tungpust, svette (kaldsvette), hjertebank, svimmelhet og betydelig angst.
 • I verste fall kan pasienten gå i sjokk (sirkulasjonssvikt)  bli bevisstløs og dø.
 • Hos kvinner (eldre og mennesker med diabetes) kan smertene være mer diffuse og atypiske;
 • Kortpustet, åndenød
 • Smerter i rygg, kjeve, nakke, bryst.
 • Influensalignende plager/kjenner seg dårlig
 • Trøtthet
 • Fordøyelsesplager
 • Svakhet
 • Urofølelse, apati og tilbakevendende press i brystet.

Tiltak ved brystsmerter

 • Ring medisinsk nødtelefon     1-1-3
 • Skap ro/opptre rolig
 • Observer BLÅ
 • La den syke selv få finne en behagelig stilling.
 • Bevisstløs og ikke normal pust – start HLR