11.19 Bukskader

Symptomer ved lukkede bukskader

 • Akutt innsettende magesmerter
 • Sirkulasjonssvikt
 • ”Bretthard mage”
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Diaré

Behandling ved lukkede bukskader

 • OBSERVER – ABCDE
 • IKKE FOR VARMT
 • HØY PRIORITET
 • Ved tverrgående bukskade med framfall av tarm vil en stilling med svak opptrukne knær, være mest  hensiktmessig, da sårkantene vil bli holdt sammen.Ved langsgående skade kan utstrekning av kroppen, sideleie, gi den samme virkning.
 • Ved framfall av tarm bør en tilstrebe seg en stilling som øver minst mulig press på tarmen fra sårkantene.
 • Hvis tarmene stikker ut av såret, bandasjeres skaden som et sår med fremmedlegeme (oppbygging rundt tarmene – de skal ikke puttes tilbake i bukhulen! )
 • Dekk såret med sterile kompresser som om mulig er fuktet med en steril væske
 • Bygg opp rundt såret ved hjelp av bandasjemateriell (”smultring”, gasbindruller og lignende)  og fest med en forholdsvis løs bandasje

Husk at infeksjonsfaren er meget stor!

GI ALDRI NOE Å DRIKKE ELLER SPISE VED BUKSKADER!