11.20 Symptomer ved lavt blodsukker (Føling / Insulinsjokk)

 • Uro
 • Irritabilitet
 • Frykt
 • Forvirret
 • Vanskelig å få kontakt
 • Skjelving
 • Sult
 • Hjertebank
 • Svette og kald, klam hud
 • Kan virke beruset og få et glassaktig blikk
 • Nedsatt bevissthet
 • Rytmiske kramper
 • Gi noe søtt å drikke (søt brus, juice, litago, melk) Etterfyll med brød!
 • Tilkall lege for måling av blodsukker, eventuelt ring 1–1–3 (legen kan gi tilførsel av konsentrert sukker direkte inn i blodårene)
 • BEVISSTLØS PASIENT: ikke gi mat eller drikke
 • Ring 1–1–3!
 • Observer ABCDE
 • Legg pasienten i sideleie og sikre frie luftveier