11.24 Tenk sikkerhet

Sikringstiltak er viktige i forbindelse med ulykker av typen:

 • Trafikkulykker:
  • Nødblink, varselstrekant og gul vest – vær godt synlig!
 • Ulykker med farlig gods:
  • Evakuer vekk fra damp, røyk og eksplosjonsfare. Stopp trafikk
  • Varsle medisinsk nødtelefon 1-1-3 og brannvesenet 1-1-0
 • Kriminelle handlinger:
  • Trekk deg tilbake og varsle politiet 1-1-2
  • Truende personer på stedet – trekk deg tilbake og vent på assistanse