11.25 Medisinsk nødtelefon 1-1-3

 • Hvor er personen/hvor har ulykken skjedd?
  • Stedangivelse, gateadresse,
  • Inngangsmulighet. etc.
 • Hvilket telefonnummer ringer du fra?
  • AMK må kunne nå deg!
 • Hva er det som har skjedd?
  • Fortell det du vet, har sett og hva du ser på personen (tegn og symptom)
 • Personens navn og evt. fødselsdato
  • Id kort, førerkort, bankkort etc.