11.26 Kriser og kriseforståelse

Behandling av stress- og krisesituasjoner

Vekterne skal få innføring i de reaksjoner som kan oppstå ved en krisesituasjon, samt kunne yte akutt hjelp

 • Innføring i sjokkfase
 • Reaksjonsfase
 • Beslutningsprosessen
 • Debriefing

En krise er subjektiv – den oppleves helt personlig.

 • Forskjellige personer vil oppleve samme hendelse ulikt belastende, avhengig av den enkeltes psykiske ressurser og tidligere erfaringer.

Vanlig reaksjonsmønster under ulykker/katastrofer:        

 • 10-30 % målrettet aktivitet                                                  
 • 50-75 % normale stressreaksjoner (lett apati og rådvillhet)
 • 10-25 % har så sterke stressreaksjoner at det vil være   nødvendig med medisinsk hjelp                                        
 • 1-3 % får alvorlig sammenbrudd eller akutt psykose

Definisjon

 • Katastrofe:
  • Når det vanlige hjelpe- og behandlingsapparatet ikke strekker til
 • Kriser:
  • Livskrise – Inngår i menneskets naturlige livssyklus
  • Traumatisk krise – Ytre truende begivenhet

Førstehjelpens sikkerhet

 • Ved å yte hjelp utsetter vi oss for en risiko.
 • Mangel på oversikt kan føre til feilhandlinger som kan gå utover både en selv og den forulykkede.
 • Alternativet er å la være å hjelpe, men et slikt valg vil man også måtte leve med i ettertid.
 • Enrisikokanvære selvvalgt eller pålagt.

4 Faser å gå gjennom:

 • Sjokkfasen (akuttfasen)
 • Reaksjonsfasen
 • Reparasjonsfasen
 • Nyorienteringsfasen