11.27 Stressreasksjoner

Akuttfasen (sjokkfasen)       

Selve perioden man er i innsats og blir utsatt for påkjenningene

 • Blodtrykket stiger
 • Hjertefrekvensen øker
 • Pustefrekvens øker
 • Svetting

Akutte Stressreaksjoner

 • Angst, redsel og frykt
 • Kvalme, brekninger og diaré
 • Skjelving, spesielt i armer og bein
 • Apati
 • Overaktivitet
 • Aggresjon
 • Forbannelse
 • Kort lunte
 • Konsentrasjonsforstyrrelser
 • Svimmelhet
 • Besvimelser
 • Munntørrhet

Oppgaveorientering, emosjonsorientering eller unngående mestring?

 • Undersøker problemet
 • Holder tilbake
 • Spør om råd
 • Lager en plan
 • Slipper følelsene løs
 • Ser positivt på det hele
 • Ber til Gud
 • Spøker om det
 • Nekter å tro det som har skjedd
 •    Avventer situasjonen
 •    Unngår å tenke på det
 •    Bruker alkohol

MELLOMFASEN

 • Perioden etter selve påkjenningen, kan vare opp til 6 mnd.          
 • Perioden preges av subakutte stressreaksjoner med mulighet for å utvikle sykelige tilstander.                                                                        
 • OBS: Denne utviklingen kan komme meget snikende !!!

Stressreaksjoner etter kritiske hendelser

 • ”Kan skje selv den beste…”
 • Psykiske traumer og PTSD (posttraumatisk stressyndrom)
 • Typiske symptomer på PTSD er at man gjenopplever traumet i lang tid etterpå, i form av påtrengende tanker, minner, drømmer eller mareritt.
 • Det er også vanlig å isolere seg fra andre mennesker og unngå situasjoner, aktiviteter eller personer som kan bringe frem ubehagelige påminnelser om opplevelsen.