11.28 Målet for debriefingsmøter er å

 • forhindre unødvendige ettervirkninger
 • fremskynde den normale demping av ettervirkninger
 • stimulere gruppesamhold og støtte
 • opprettholde gruppeånd og motivasjon for fremtiden
 • fremme et tankemessig ”grep” om situasjonen
 • stimulere til eventuell følelsesmessig ventilering
 • normalisere deltakernes erfaring
 • sikre mer hjelp for de som trenger det

Emosjonell debrifing

 • Gjennomgang av hendelse med fokus på personlig følelse og oppfatning
 • Fokus på følelser

Teknisk debrifing

 • Gjennomgang av hendelse med erfaringslære som formål
 • Sammenlignes med evaluering
 • Fokus på det tekniske
 • Vil ikke bli omhandlet videre her