11.29 Emosjonell debriefing

 • Helst i grupper på 5 – 8 personer
 • Møter 1 – 3 ganger uten tidsbegrensning
 • Arbeid ut fra debrifingsprinsipper

Rommet:

 • Uforstyrret
 • Ryddet, pent arrangert
 • Gode stoler
 • Sitte i sirkel

Krav til debrifer:

 • Opptre uhildet
 • Ikke opptre som gransker eller dommer
 • Opplagt, og innstilt på oppgaven

Viktige momenter på en debrifing:

 • Ingen skal ta notater
 • Spørsmålet ”hvorfor…” skal aldri stilles
 • Ikke se på klokken