11.30 Sluttord

I noen miljøer hører man uttrykket ”det må da kunne gå an å bli

ferdig med…” Jeg tror slike utsagn er en alvorlig villfarelse.

Enkelte ser ut til å være opptatt av å ”glemme” livet sitt, glemme

hva man har opplevd. Jeg tror det er en følelsesmessig umulighet.

En langt bedre beskrivelse av mestring synes jeg å oppleve i utrykkene:

  • Det gjelder å tenke på noe annet, men ikke glemme.
    • Det gjelder å skyve vekk, men ikke miste.
    • Det gjelder å komme gjennom det, ikke over det.

På den måten nærmer man seg at en krise tross alt kan være kimen til

            menneskelig vekst eller utvikling som mange vil kalle det.

Det sies at et lite barn må lære å gripe før det kan begripe.