11.31 Oppsummerings: førstehjelp på pasient

  • 1. PRIORITET: PUST – gi frie luftveier
  • 2. PRIORITET:  Stoppe blødninger
  • 3. PRIORITET: Hindre nedkjøling
  • 4. Vær tilstede for pasienten og gi NOK  (Nærhet, Omsorg, Kontakt)