7.01 Tekniske sikringsmetoder

Vekteren skal lære å betjene alarmanlegg, samt reagere riktig ved utløst alarm. Vekteren skal dessuten være orientert om tekniske og fysiske reaksjonsmetoders anvendelses- og virkeområde

  • Innføring i ulike fysiske og tekniske sikringsmetoder
  • Alarmsentralens virkemåte
  • Detektortyper
  • Betjening av tastatur
  • Feilalarmer
  • Prosedyrer ved utløst alarm
  • Adgangskontrollsystemer og lignende