7.03 Fysiske elementer

  • Fysiske elementer er de sikringstiltakene som skal forsinke, eller helst stanse en inntrenger
  • Dette kan være gjerder, porter, kjøretøysperrer, dører, vinduer eller vegger
  • Tiltakene må være dimensjonert etter den trusselen virksomheten / brukeren er utsatt for, og de må vedlikeholdes