7.04 Elektroniske elementer

  • Dette er de sikringstiltakene som skal detektere og rapportere uønskede hendelser og tilstander

Dette kan være:

  • Automatiske innbruddsalarmanlegg
  • Automatiske adgangskontrollanlegg
  • TV-overvåkingsanlegg