7.05 Brukere

  • Brukere er personer som eier, har ansvar for, arbeider på (herunder vakter og annet sikkerhetspersonell) eller besøker et sikringsobjekt
  • Den menneskelige faktor er den mest kritiske komponent i et fysisk sikringsprogram. Det er også den mest neglisjerte
  • De ansatte kan være virksomhetens viktigste sikkerhetsressurs, men de kan også representere det svakeste leddet i et sikringssystem
  • Det legges ofte større vekt på å anskaffe tekniske sikringssystemer enn på å motivere, opplære og kontrollere de ansatte