7.06 Sikkerhetspreg

  • Det totale sikkerhetssystemet gir offentligheten et inntrykk av kvaliteten på objektets sikkerhet
  • Et sikkerhetspreg er det publikum ser av aktive og passive sikringstiltak på et objekt, og det inntrykk de får av sikkerheten ved objektet
  • Nøkkelen til et formålstjenlig sikkerhetspreg er å formidle et budskap som oppfattes som at objektet er godt sikret.
  • Potensielle angripere skal avskrekkes!