7.07 Periferisikring

Periferisikring er i denne sammenhengen en barriere som etableres rundt et utendørsareal med det formål å markere en avgrensing og/eller hindre uautorisert adgang til området

Periferisikring – elementer

  • Gjerder
  • Porter og bommer
  • Kjøretøyhindre
  • Punktsikring i form av stolper, betongklosser, pullerter og steiner
  • Sikringsbelysning
  • Deteksjons- og overvåkingssystem
  • Naturlige hindre, herunder jordvoller og steinsettinger
  • Belysning