7.09 Alarmoverføring

  • Varslingsfunksjonen oppnås ved at alarmanlegget sender en alarmmelding til en døgnbemannet alarmsentral eller til abonnenten selv
  • Hos noen er alarmanlegget direktekoblet til brannvesenet som vil rykke ut om det er en brannalarmen som går