7.10 Adgangskontrollsystem

Et adgangskontrollsystem skal regulere hvem som har adgang til å gå hvor og når, og det gir alarm ved forsøk på uautorisert adgang

Adgangskontrollsystemet skal:

 • Være fleksibelt i tid og rom
 • slippe inn autoriserte ansatte, gjester og lignende så problemfritt som mulig
 • Holde uvedkommende ute

Typiske brukere av adgangskontrollsystem:

 • De fleste store kontorbygg
 • Store offentlige bygg
 • Nye boligbygg med mange boenheter
 • Butikksentre

Den fysiske sikringen i et adgangskontrollanlegg kan bestå av:

 • Låsesystem
 • Videoovervåkning
 • Alarmanlegg
 • Belysning
 • Sikkerhetsskap
 • Vinduer og dører