7.11 Adgangsidentifisering

 • Sikkerheten i et adgangskontrollsystem er i dag ofte basert på elektroniske nøkkelkort
 • Andre måter en kan identifisere personer på:
  • Fingeravtrykk
  • Øyeskanning
  • Ansiktskanning
  • Stemmegjenkjenning
  • Signaturavtrykk
 • Ved innpassering av kjøretøy kan man benytte samme type køfribrikker som brukes i bomringer. Slik kan man øke sikkerheten mot uønsket trafikk inne på det aktuelle området