7.13 Vaktsentral

  • Vaktsentralen er en kommandoplass hvor alle meldinger løper inn, enten automatisk fra alarmanlegg eller via samband
  • Her treffes beslutning om reaksjon ved alarm