7.14 Prosedyrer ved utløst alarm

  • Ved utløst alarm og unormale hendelser hos en kunde eller ved et objekt, vil reaksjonsformene være beskrevet klart og nøyaktig i egne instrukser. Dette gjelder også ved feilalarmer
  • Kommer det en ransalarm fra en bank, kontaktes politiet umiddelbart. Samme gjelder brannvesenet ved brannalarm
  • Kommer det inn en alarm fra en forretning, sendes en utrykningsvekter for å kontrollere om noe har skjedd
  • Ved utrykning kan man få bistand og forsterkninger til objektet. Bistand meldes til vaktsentralen som sørger for tilkalling av aktuell bistand og koordinering av dette
  • I forbindelse med kriminelle handlinger på et objekt f. eks innbrudd, er det viktig å huske på at et åsted skal være mest mulig uberørt av hensyn til politiets etterforskning. Det kan også være flere gjerningsmenn igjen på det aktuelle området