7.15 Feilalarmer

 • Undersøkelser viser at de aller fleste alarmer ikke er reelle, det vil si, de er uønskede
 • Uønskede alarmer representerer et økonomisk problem ved at en kostbar reaksjon blir iverksatt

Tips for å unngå feilalarmer

 • Forsikre deg om at kunder og ansatte er grundig opplært i bruken av alarmsystemet før de får betjene anlegget
 • Informer brukerne, og repeter regelmessig:
  • Om systemets virkemåte og betjening
  • Om eventuelle endringer i systemet
  • Viktigheten av sjekkrutiner før innkobling av anlegget
  • Prosedyrer for avstilling av alarm
  • Prosedyrer for kansellering av utrykning og lignende
 • Vær oppmerksom på feilalarmer i forbindelse med ferieavvikling og helligdager. Eventuelle vikarer må få en grundig opplæring
 • Vær alltid aktsom i forhold til gjenstander som kan bevege seg innen synsfeltet til bevegelsesdetektorer, for eksempel skilt, gardiner, planter, dekorasjoner og lignende
 • Vær spesielt oppmerksom på problemstillinger vedrørende bevegelsesdetektorer i spesielle miljøer som lagerhaller, garasjeanlegg, fjellanlegg, kalde rom og lignende
 • Sørg for at alle dører, vinduer og lignende er lukket og låst før systemet kobles på
 • Nye passord for kansellering av alarm må distribueres til alle brukere av systemet før nytt passord avtales med alarmsentral
 • Dersom felles kode for betjening av systemet benyttes, må ny kode distribueres til alle brukere før koden skiftes
 • Ved mistanke om uregelmessigheter ved systemet, må leverandør tilkalles snarest mulig
 • Sørg for at systemet vedlikeholdes regelmessig