5.01 Intro

Arbeidsmiljøloven dreier seg i stor grad om arbeidsgivers

plikter, men sier også, om enn i svakere grad, noe om

arbeidstakers plikt til samarbeid