5.02 Kjenne til roller og ansvar

  • Organisasjonsforhold
  • Arbeidsmiljølovens bestemmelser
  • Arbeidsgivers rettigheter og plikter
  • Arbeidstakers rettigheter og plikter
  • Vernetjeneste
  • Arbeidstidbestemmelsene
  • Saksgang
  • Samband og kommunikasjonsutstyr
  • Lønns- og arbeidsvilkår