5.03 Organisasjonsforhold

  • Daglig leder har overordnet ansvar for at gjeldende lover og forskrifter blir fulgt
  • Arbeidsleder iverksetter tiltak innenfor sine områder, og rapporterer til daglig leder
  • De øvrige ansatt har ansvaret for å melde fra til nærmeste overordnet om HMS- saker som ikke kan løses direkte
  • DU har et ansvar for at din egen og andres sikkerhet ivaretas

Hvem er de forskjellige partene i vekterbransjen?

Næringslivets Hovedorganisasjon,

NHO Service og Handel

og

Landsorganisasjonen i Norge,

Norsk Arbeidsmandsforbund