5.06 Internkontrollforskriften

  • Internkontroll er en systematisk egenkontroll som skal gjennomføres i alle virksomheter for å kontrollere om HMS- arbeidet følges
  • Krav til systematisk egenkontroll finnes i internkontroll- forskriften av 12. juni 1996
  • Hovedformål:
    1. Fremme arbeidsmiljø og sikkerhet
    2. Forebygge helseskader eller miljøforstyrrelser som skyldes produkter
    3. Verne det ytre miljøet mot forurensning

Kontrollarbeidet skal dokumenteres