5.07 Samband og kommunikasjon

  • Mobiltelefon
  • Radiosamband
  • Vaktsentral (Doorman 40 30 50 00)

Vaktsentralen skal alltid være bemannet så lenge det er vektere ute på oppdrag, eller kunder er tilkoblet vektertjenester