15.01 Aktuelt lovverk for vekteren

  • Vaktvirksomhetsloven
  • Strafferett (straffeloven)
  • Straffeprosess (Straffeprosessloven)
  • Grunnloven
  • Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen
  • Diskrimineringsloven
  • Humanitærrett (Krigens folkerett)