15.02 Situasjonen som vekter

 • Utøvelse av eiers rett
 • Adgangsnektelse
  • Personer påvirket av rusmidler
  • Kjente uromakere eller kriminelle
  • Personer som ved klesdrakt, hygiene eller lignende skaper frykt eller avsky hos andre
  • Personer som bare søker tilhold eller vanskeliggjør driften (skoleelever)
  • Personer som driver urettsmessig handel
  • Personer som er tatt for tyveri eller naskeri
 • Bortvisning
 • Kontroll av identitet
 • Straffelovens § 349 og Diskrimineringsloven