15.04 Kommunale retningslinjer – Stavanger

Skjenkesteder uten matservering (som barer, puber og diskoteker).

Som særskilt vilkår i h.h.t. alkohollovens § 4-3 for drift av allerede etablerte og nye slike steder settes krav om politigodkjent dørvakt og aldersbegrensning ved døren fra kl 2100 til skjenkeslutt fredag og lørdag. For steder med skjenkebevilling for øl og vin er aldersbegrensningen 18 år og for steder med brennevinsbevilling er den 20 år

Nattklubber. Aldersgrense 20 år hele uken. Alle ansatte som serverer alkohol må ha bestått kunnskapsprøven

Skjenketider

§2.1.  

Skjenketiden for alkoholgruppe 1 – 2 (øl og vin) er fra kl. 11.00 til 01.30 med stengt kl. 02.00 med unntak av søn- og helligdager hvor skjenketiden er fra kl. 13.00 til kl. 01.30 med stengt kl. 02.00

§2.2.

Skjenketiden for alkoholgruppe 3 (brennevin) er fra kl. 13.00 til 01.30 med stengt kl. 02.00 alle dager

§2.3.

a) Nattklubber. Skjenketid for alkoholgruppe 1 – 2 (øl og vin ) fra kl. 22.00 – 03.00 med stengt kl. 03.30

b) Nattklubber. Skjenketid alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 22.00 – 02.00 med stengt kl. 03.30

§2.4.

Lukkede arrangement som bryllup, åremålsdager og lignende, har skjenketid for alkoholgruppe 1- 3 (øl, vin og brennevin) til klokken 03.00. Dette gjelder kun i lokalet der arrangementet foregår, ikke i tilliggende lokaler, og kun for skjenking til deltakerne i det lukkede arrangementet

§2.5.

Skjenking utendørs kan skje på hverdager fra kl 11.00 til kl 01.00, med stengt kl 01.30. På søn – og helligdager kan skjenking finne sted fra kl 13.00 til kl 24.00, med stengt kl 00.30

§2.6.

I lokaler som har skjenkebevilling for drift av fast scene kan skjenkingen påbegynnes 2 timer før forestillingen, og avsluttes 1 time etter forestillingen, dog ikke utover skjenketiden som følger av § 2.1