15.06 Eiers rett

  • Eier har rett til å bestemme hvem som skal ha adgang til hans eiendom
  • Eier som driver næringsvirksomhet har rett til å bestemme hvem som kan få adgang, så lenge han ikke diskriminerer kundene
  • Eier kan overdra sin bestemmelsesrett til et vaktselskap eller ordensvakt
  • En dørvakt som står i døra på utestedet, utøver altså eiers rett når han nekter noen adgang
  • Eier kan lage instrukser for hvordan eiendomsretten skal håndheves, så lenge denne er innenfor gjeldende lover og bestemmelser