15.10 Sivil pågripelse

Ransaking

Ransaking er i hovedsak forbeholdt politiet, men…

Straffeprosessloven § 178 andre ledd gir den som pågriper rett til å ransake og beslaglegge ”ting som den pågrepne kan bruke til vold eller til å unnvike”

Her kan det være snakk om:

  • Kniver
  • Sprøyter
  • Slagvåpen
  • Tyvegods
  • Bilnøkler

Det kan være lurt å spørre den pågrepne om han har sprøytespisser og slikt på seg som kan skade deg under ransakingen

Beslag

Å ta beslag vil si å ta gjenstander, for eksempel tyvegods, fra

en mistenkt person

  • Straffeprosessloven § 206 gir sivile rett til å foreta beslag når «den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor»
  • Man kan ta beslag i gjenstander som kan brukes som bevis på en kriminell handling
  • Man kan ta beslag i gjenstand som tilhører en som er blitt frastjålet denne
  • Når gjerningsmannen er pågrepet, skal han og beslaglagte gjenstander straks, og uten opphold overleveres politiet
Quizzes