Juss

En grundig forståelse av juss er helt avgjørende for at vektere kan utføre jobben sin riktig og kunne hanskes med alle situasjoner og hendelser som kan oppstå i løpet av tjenesten. I denne quizen testes du på dine generelle kunnskaper om juss, men også helt spesifikke situasjoner knyttet direkte til vektertjeneste.

Spørsmålene til denne quizen er hentet fra boken “Juss for vektere”.