1.01 Intro

I denne leksjonen skal vi fokusere på vekterens betydning og rolle i selskapets forhold til kunden: —

  • Kommunikasjonmodellen og aktiv lytting
  • Enveis – toveiskommunikasjon
  • Balanse mellom service og sikkerhet
  • Konflikthåndtering
  • Stresskurver og stressreaksjoner

En effektiv og åpen kommunikasjon er en forutsetning for et

godt arbeidsklima og dermed også for effektiv løsning av pålagte oppgaver.

Det er ikke mulig å ikke kommunisere!