1.02 Kommunikasjonsteori

 • Latinsk: communicare = «å forbinde» eller «gjøre felles»
 • Kommunikasjon betraktes som kjernen i vekteryrket
 • Vekteryrket er i stadig omstilling og utvikling, noe som forutsetter at vi stadig lærer for å kunne gjøre en god jobb
 • Uten god kommunikasjon reduseres mulighetene for å lære
 • Vi kommuniserer selv om vi har bestemt oss for ikke å kommunisere
 • Alt vi gjør – og ikke gjør = et budskap (altså kommunikasjon)
 • Verbal kommunikasjon
  • Ord, språk / dialekt
 • Paraspråk
  • Latter, kremting, hosting
  • Talerytme, stemmehøyde/volum og pauser
  • Benyttes ofte for å formidle følelser
 • Ikke- verbal kommunikasjon
  • Kroppsholdning
  • Mimikk
  • Gester og bevegelser
  • Kroppsspråk sender mektige signaler som mennesker lar seg påvirke av ubevisst