1.03 Enveiskommunikasjon

En sender avgir et budskap til en mottaker, men mottaker er avskåret fra å få avklart sin egen forståelse av budskapet

Karakteristikken for disse situasjonene er at mottakeren ikke umiddelbart kan sende tilbake, gi tilbakemelding

Verbal

  • Brev, skriv, fax, instruks
  • Radio
  • TV
  • Aviser
  • Internett

Ikke- verbal

  • Håndbevegelse (knyttet hånd, vise fingern osv)
  • Smelle med døren