1.04 Toveiskommunikasjon

Kjennetegnet på toveiskommunikasjon er at det er en tilbakemeldingssløyfe koblet inn, og at partene veksler mellom å være avsender og mottaker

Med toveis kommunikasjon går budskapet begge veier mellom avsender og mottaker

Verbal

 • Samtaler
 • Samarbeid
 • Diskusjon

Ikke- verbal (visuell)

 • Samhandling
 • Gjensidige kjærtegn
 • Slåsskamp
 • Bilder og tegn
 • Smil

Toveiskommunikasjon er kvalitetsmessig den beste måten å kommunisere på.

 • Noen ganger er det derimot helt nødvendig å bruke enveiskommunikasjon.
  Eksempler på dette er:
  – Brann
  – Evakuering
  – Andre krisesituasjoner
 • Stor fysisk avstand og/eller
  tidspress kan ofte påkreve
  enveiskommunikasjon.

Fordeler og ulemper: