1.05 Kommunikasjonsmodellen

Prosess:

 • En tanke er tenkt
 • Et budskap er utformet
 • Budskapet blir sendt til mottaker
 • Budskapet blir sendt gjennom en form for kommunikasjonskanal
 • Budskapet blir mottatt av mottaker

Budskapet går gjennom flere trinn før det har landet hos mottaker

 • Ønsket budskap
 • Faktisk budskap
 • Mottatt budskap
 • Forstått budskap

Sender og budskap

 • Den aktive part som bestemmer hva som skal formidles
 • Hans tanke blir formulert til et budskap

Mottaker og tilbakemelding

 • Foretar en fortolkning av budskapet
 • Ingen garanti for at mottakers forståelse er identisk med senders tanke
 • Evnen til å lytte er derfor svært viktig for forståelsen av budskapet
 • Tilbakemeldingen bekrefter hva mottakeren har oppfattet

Det finnes flere filtre som budskap går gjennom hos mottaker og som påvirker tolkningen av budskapet.

 • Selvoppfattelse
 • Oppfattelse av den andre part – holdninger og følelser til den andre
 • Oppfattelse av situasjonen hvor kommunikasjonen foregår
 • Den enkeltes motiv og hensikt
 • Forventninger
 • Ordenes flertydighet

«Kanalen» som kommunikasjonen går i kan også ha noe å si for hvordan budskapet blir oppfattet.

 • Samtale
 • Megafon, meldinger over høytaleranlegg
 • Brev, notater, kunngjøringer, meldinger og instrukser
 • Radiosendinger, samband, telefon og fax
 • TV, video, lydbånd og CD/DVD
 • Epost

Fysisk støy (teknisk støy) som kan påvirke kommunikasjon

 • Vær og vind
 • Ulyder og forstyrrelser via samband, telefon
 • Andre menneskers prat og lignende
 • Hendelser som trekker vekk oppmerksomhet
 • Dårlig trykk i avis
 • Psykisk støy som kan påvirke kommunikasjon
 • Holdninger
 • Sinnsstemning

Språklig støy som kan påvirke kommunikasjon

 • Tekniske ord og uttrykk
 • Uforståelig språk
 • Beskjeder som går gjennom mellomledd/andre personer (relèstøy)

Klart og tydelig budskap

 • Budskapet må komme forbi støyen i situasjonen
  • Handler om å velge riktig kommunikasjonskanal
 • Budskapet må komme forbi filtrene hos både avsender og mottaker
  • Her er sterkeste virkemiddel å være innstilt på å lytte