1.06 Aktiv lytting

Hva er aktiv lytting?

 • Aktiv lytting er en væremåte
 • Aktiv lytting dreier seg om lytterens engasjement og ansvar
 • Aktiv lytting dreier seg i stor grad om å svare på en måte som gir mulighet til fortsatt samtale og utdypet forståelse
 • Forstå meningen med mottatt budskap før du reagerer
 • Ikke lat som!

Hvordan være en god aktiv lytter?

 • Vær en god lytter, vis interesse for å løse situasjonen / problemet
 • Bekreft ditt nærvær med korte tilbakemeldinger
 • Oppnå øyekontakt = jeg lytter til deg
 • Gi av deg selv, bruk tid
 • Dersom flere, oppnå kontakt med den av gangen
 • Unngå avbrytelser (spesielt viktig ved aggressiv atferd)
 • Vi har 2 ører, men kun 1 munn. Hva betyr det?

Hva hvis du ikke interesserer deg for hva den andre har å si?

 • Kunsten er å jobbe med seg selv, slik at man kan ta personen for den han er
 • Tenk gjennom hva som gjør personen så uinteressant
 • Tenk deretter gjennom hva det er med deg som gjør at slike mennesker er uinteressante
 • Bli bevisst på hvilke filter som forstyrrer
 • Jo mer kunnskap, jo mer interessant blir kommunikasjonen og flyten i denne

Hva hvis du bare later som om du lytter?

 • Ingen av partene tar inn over seg den andres budskap
 • Samtalen bærer preg av ping pong effekt
 • Begge parter er opptatt av å overtale hverandre i synet av en sak
 • Slik kommunikasjon kommer det sjelden en felles mening ut av
 • DITT første svar er utslagsgivende for om det blir ping pong, eller aktiv lytting ut av resten av kommunikasjonen

Vær oppmerksom!

 • Lytting er en utvelgende prosess, og oppmerksomheten forandrer seg avhengig av hvem man snakker med
 • Hvordan er din oppmerksomhet når du snakker med:
  • En skolekamerat?
  • En kollega?
  • En underordnet?
  • En overordnet?
  • En kunde?
  • Din partner?
 • Vis interesse og prøv å forstå innholdet i budskapet

Ti bud for aktiv lytting

 1. Slutt å snakke
 2. Hjelp den som snakker til å føle seg avslappet
 3. Vis den som snakker at du ønsker å lytte
 4. Fjern distraherende ting
 5. Ha medfølelse med den som snakker
 6. Vær tålmodig
 7. Hold temperamentet ditt i sjakk
 8. Vær forsiktig med argumentasjon og kritikk
 9. Still spørsmål
 10. Slutt å snakke