1.08 Kommunikasjonsteknikk

Førsteinntrykk:

 • Skapes i løpet av de første fire minuttene
 • Avgjøres av handlinger, ord og væremåte
 • Avgjørende for videre kommunikasjon mellom vekteren og kunden

Knep for bedre førsteinntrykk:

 • Smil
 • Hold øyekontakt
 • Nevn kundens navn
 • Avspeil kroppsspråk
 • Snakk i samme stemmeleie og tonefall som kunden
 • Uttal deg positivt om kunden og vise at du har respekt for ham som person
 • Vis at du har respekt for dine kollegaer og virksomhet
 • Opptre avslappet og rolig
 • Vær velstelt og uthvilt

Speiling:

 • En god teknikk for å ta kontroll i en kommunikasjonssituasjon
 • Mennesker har en tendens til å like mennesker som ligner dem selv, og ønsker å være enig med folk som de liker
 • Speiling skjer oftest ubevisst, men kan også brukes bevisst

Speiling kan foregå på flere måter:

 • Kroppsspråk
 • Tale
 • Følelser / stemning

Speiling via kroppsspråk:
     – Etterlign den andre personens

 • Sittestilling
 • Beinstilling
 • Armbevegelser
 • Hodestilling
 • Total kroppsstilling
 • Ansiktsuttrykk

Speiling via tale skjer ved å etterligne den andre personens:

 • Stemmeleie
 • Ordvalg
 • Stemmehastighet
 • Tonefall
 • Stemmestyrke
 • Sjargong
 • Bruk av ord og uttrykk

Speiling via følelser/stemning skjer ved etterligning av den andre personens:

 • Holdninger
 • Overbevisning
 • Entusiasme
 • Engasjement
 • Respekt for andres ferdigheter
 • Egenskaper
 • Erfaringer

Speiling

 • Trenger ikke utføres ved å etterligne motparten, men blande teknikkene ved å holde takten til den andres talerytme ved å f.eks nikke o.l.
 • Fordelen med å krysspeile slik er at du ikke selv blir påvirket av speilingen i like stor grad
 • Husk at du blir påvirket selv av speilingen, og det kan være nødvendig å ta pauser

Leding

 • Er en teknikk som som kan brukes til å styre kommunikasjonen utenom konflikter
 • For å lede en person, vil man vise interesse og åpenhet for den andres meninger og følelser
 • Når man oppnår forståelse / god kontakt, kan man lede vedkommende i den retning man ønsker