1.09 Empati

  • Mange er opptatt av å lære og benytte kommunikasjon for å bli forstått og for å få gjennomslagskraft for sine synspunkter
  • Kommunikasjon handler like mye om å stille de riktige spørsmålene, og å lytte til disse.
  • Hva føler personen, og hvilke tanker har han?
  • Kan vår jobb som vektere bli enklere dersom vi vet hvilke tanker, perspektiver og følelser som driver ham?