1.11 Kundebehandling

Adferd

  • Tenk positivt, finn løsninger på problemer
  • Husk at stor del av kunden oppfatning av service stammer fra din holdning og håndtering av situasjonen
  • En positiv holdning og håndtering vil dermed føre til at kunden oppfatter service som bedre

Service og sikkerhet – balansegang

  • Egensikkerhet
  • Reglement, instrukser og lovverk
  • Ved å yte god service, kan man forebygge konflikter og kan dermed oppnå bedre sikkerhet for en selv, kunden og andre