1.14 Integritet

  • Ansvar – forpliktelse til å stå til rette for / bære følgene
  • Skyld – at noen i juridisk forstand må kunne klandres for sin opptreden
  • Altså vil ikke alle mennesker være i stand til å handle på best mulig måte da ansvar og skyld er en illusjonær og påtvunget / tillært holdning
  • Interesse – visse behov som søkes tilfredsstilt
  • «Feil» – ta et valg som gir uønsket konsekvens i forhold til interesse. Ikke god / erfaren nok, ødelagt eller ikke virker
  • Altså vil alle mennesker være i stand til å handle på best mulig måte dersom man eier en interesse for et behov som søkes tilfredsstilt