1.15 Stressreaksjoner

Stress defineres som en belastende fysisk eller psykisk tilstand

 • Stressreaksjoner kan oppstå etter en konfliktopplevelse
 • En slik reaksjon kan gi forskjellige fysiske utslag:
  • Skjelving
  • Svetting
  • Behov for røyk og kaffe
  • Behov for å slappe av for å roe nervene
 • Slike reaksjoner er normale
 • Mennesker reagerer forskjellig på stressfaktorer
 • Stress er positivt når man mestrer situasjonen
 • Stress er negativt når man ikke mestrer situasjonen

Fysisk stress

 • Fysisk anstrengelse over lengre tid
 • Kulde
 • Matmangel
 • Mangel på søvn

Psykisk stress

 • Trussel
 • Situasjon
 • Vurdering
 • Informasjon
 • Tidsfaktor

Stressreaksjoner

 • Følelsene
  • Angst provoseres
  • Toleranse for uenighet nedsettes
  • Irritabilitet øker
 • Tenkningen
  • Stivner
  • Tidsperspektivet nedsettes
  • Benekting
 • Sansingen
  • Innsnevres
  • Søking etter informasjon reduseres
 • Atferden
  • Primitiv, forenklet (intet, eller alt)
  • Overaktivitet, kontroll og impulspreget
  • Lammelse og sammenbrudd