1.16 Forebygging

Forebyggende arbeid

 • Mental forberedelse før man går på jobb – fokus
 • Lær av de små episodene som «ingen» bryr seg om
 • Lær ditt eget kroppsspråk å kjenne
 • Nødvendig kunnskap og opplæring
 • Debriefing
 • Spør om tips og råd! Man blir ALDRI utlært

Forebygging

 • Bruk hodet mer enn kroppen
 • Enighet og samhold
 • Gruppesamhold og følelse
 • Samstemmighet, samarbeid og samhandling
 • Likeverd mellom kolleger
 • Nødvendig kunnskap og opplæring

Selvhjelp

 • Mental forberedelse
 • Kjenn dine begrensninger
 • Si i fra når du ikke behersker situasjonen