1.17 Personer med psykose

Hvordan møte personer med psykose

  • Presentere seg først (tenk på tonefall og stemmebruk). Unngå å fremstå truende
  • Hver bevisst på: eget kroppsspråk. Språket bør være enkelt og tydelig, snakk gjerne rolig. Tålmodig hvis mulig.
  • Du bør hverken avkrefte eller bekrefte det personen sier ut fra hva han eller hun ser eller hører. (vise empati)
  • Ikke avvise, bagatellisere eller krangle med personen om vrangforestillingene, samt unngå å le av symptomene
  • Ikke benekt personens oppfattelse. Men si heller at det ikke er din oppfattelse av situasjonen