1.18 Kollegastøtte

Kollegastøtte

  • Bedriftshelsetjenesten
  • Kollega som hva også tilstede under hendelsen
  • Ledelsen i Doorman er alltid tilgjengelig
  • Andre kollegaer som du har tillit til